Recursos i tecnologies

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 11 de febrer de 2018

El comerç exterior del món és molt important. Cal preguntar-nos per les bosses de misèria que tenen molts països del món.

Entre els productes comercials d’exportació hi ha les primeres matèries del sector primari. Aquest sector econòmic va des d’aliments fins a mineria. Sota el nom de mineria s’inclouen les mines de minerals i les bosses d’hidrocarburs (gas, petroli), explotades per potències estrangeres

Tota aquesta mineria està governada per empreses occidentals o orientals. Tot i que l’empresa africana té un mínim del 51% de capital africà, les empreses mineres estrangeres fan el que faci falta per a un control efectiu

Recordo quan es feien públics els abocaments de petroli al Delta del Níger. Aquests abocaments no només eren delictes ecològics sinó que impedien que els pescadors portessin un plat a taula

Tot i no fer massa soroll, la popularitat de les extraccions de petroli a l’Àfrica va entrar en nombres vermells. Poc se sap de l’arsenal de minerals, petroli i gas que la Federació Russa té a casa seva

La diferència entre russos i africans es basa en el ple coneixement de les tecnologies per part del russos enfront de la ignorància que en tenen els africans. És aquí on arriba la desgràcia de molts països africans

Han fet públic arreu del món que els africans són molt rics, però és com si tinguessin un Mercedes en el pàrquing. Aquesta importància africana trigarà al llarg del temps perquè contractes amb països estrangers estan signats i segellats, però sense opció d’accedir a les tecnologies

Sovint tot això està emmascarat per les accions del malgovern que només volen tapar-ho tot amb diners