Realitats

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 10 de novembre de 2019

No est pot parlar d’un creixement africà sinó de creixement de zones o països. Hi ha un exemple paradigmàtic: quan Zàmbia assolia la independència, Sud-corea acabava la guerra amb uns índexs econòmics semblants als de Zàmbia

Es poden comparar els nivells actuals ?

Segur que Sud-corea va rebre ajuts exteriors, però això no significa gran cosa. És l’esperit de la gent que fa aixecar un país

L’Àfrica es pot dividir en 5 macroregions: Àfrica central, Àfrica oriental, Àfrica septentrional, Àfrica occidental, Àfrica meridional, però alguna pot significar major desenvolupament

Aquest és el cas de l’Àfrica septentrional (el Marroc, Algèria, Tunísia, Líbia [malgrat la inacabable guerra], Egipte, però també ho poden ser les illes africanes que l’envolten

De fet la resta té uns nivells de desenvolupament que no hi ha manera d’elevar-los. Les corresponents autoritats no tenen diner o el substrat humà és molt baix

La Unió africana podria ser un revulsiu, però les coses van molt lentes. L’africanisme podria ajudar a l’enaltiment dels estats africans. Les persones hi fan una vida normal cadascú a casa seva

Voldria saber quantes oenagés occidentals hi operen així com el seu rendiment. La moda africana és ara rebutjar aquestes oenagés, però caldria saber quants africans ajuden africans