Raons ?

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 23 de novembre de 2019

El Diccionari normatiu valencià ens pot ajudar a discernir entre educar i ensenyar. Començant per educar diu que és desenrotllar i perfeccionar les facultats intel·lectuals, morals i físiques (d’algú)

Ensenyar, seguint el mateix diccionari, és comunicar a algú (coneixements, habilitats, un art, una ciència, un ofici)

Hi hagué en el seu dia una batalla per canviar el nom de la conselleria d’Ensenyament pel de conselleria d’Educació. Al final va tornar a ser d’Ensenyament. Tot plegat per raons ideològiques. Educar a partir d’ensenyament voldria dir també que s’hi posin els pares

Els països africans també tenen els seus plans per a la consecució dels Drets humans en mat`ria d’escolarització. He trobat que algunes noies africanes no són altra cosa que escolars perquè deuen ser de la primera generació amb dret a escola

Àfrica és agre pels africans, tot és en completa transformació per la qual cosa els seus nacionals s’hi han d’implicar. Desconec quants africans immigrats han tingut l’impacte de la nostra societat

També desconec quins objectius persegueixen. Aquests africans, han tingut impacte en la nostra realitat ? Crec que és un joc de dos, educació i ensenyament