Prostitució

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 22 de desembre de 2018

No hi ha mal que més m’afecti que la prostitució de dones, també hi ha d’altres tipus de prostitucions. El Diccionari normatiu valencià afirma que la prostitució és l’activitat de qui s’avé a mantindre relacions sexuals amb altres persones a canvi de diners

He fet una enquesta on la persona més sincera diu que hi ha dones que els agrada fer diners posant el seu cos a disposició d’un home

No totes les dones del gremi els agrada sinó que ho fan per necessitat. Això no obstant no tot s’acaba aquí perquè hi ha dones que són obligades a prostituir-se (infants al seu càrrec, motius de xantatge)

Els llocs de prostitució es desplacen dins la gran ciutat, segueixen els seus circuits. Em deia una dona que aquest mercat el dominen homes que viuen en estat de poder

Poc podrem fer contra la prostitució si no es fan públiques les persones que hi ha al darrere d’un negoci clarament lucratiu

No podem caure en el parany de legalitzar aquesta activitat econòmica, però no pas laboral (la prostitució no és cap feina sinó un negoci)

Els barcelonins i les barcelonines ens hauríem de conjurar contra aquesta activitat que tan degrada al client com a la persona prostituïda

Cal acabar amb la prostitució de Barcelona perquè hi ha mitjans per aconseguir-ho. Les dones afectades per aquest mal s’han de recuperar cap a la societat. Motiu pel qual cal aplicar tota una sèrie de teràpies tan físiques com mentals

No hi ha edat per recuperar dones amb un bon servei de rehabilitació

Aquí hi ha una cosa que se’ns escapa: quan es desfà un nucli físic, les dones en busquen un altre amb una pseudoautorització. Si eliminem les prostitutes del Barcelonès, aquestes aniran al Vallès, al Baix Llobregat o al Maresme per dir algua cosa. aquí cal aplicar-hi estratègies militars

Els qui haurien de ser més rehabilitats són els homes perquè demostren que no han pogut passar els límits d’una educació sexual satisfactòria. Aquest és un dels llindars que cal treballar més

La neteja de la prostitució exigeix coratge i persistència. És igualment intolerable la prostitució que es fa en pisos… per fer net,  cal només fa falta la voluntat d’unes autoritats que poc poden fer-hi res. És el mateix problema que la Casa Gran té amb els manters perquè no hi pot fer res més sola

Hi ha qui diu que l’únic que pot frenar aquesta activitat és la moral, però com que avui dia hi ha moltes persones que no saben el que és, tiren milles. No podem matar tot el que és gras. La moral persisteix en el temps, però d’altres, com ara certes desviacions, no. Crec que ens hem de fer nostra una actitud que vagi a favor de la dignitat de tota mena de persones