Projecte R2

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 24 de desembre de 2018

Casa Badià® és la divisió de cooperació de la SDRCA. La SDRCA pensa que s’han d’aprofitar recursos de cara a facilitar un augment d’ingressos de famílies africanes radicades a l’Àfrica

Està demostrat que la transferència de tecnologia necessita com a mínim tres actors. És el principi de l’aeri de Montserrat. Un actor és al capdamunt, un altre és a la base, i el tercer viatja d’un punt a un altre: de sota a dalt o de dalt a sota

Els actors de la SDRCA són:

+ Comerciant radicat al nostre país que vol arribar a països africans

+ Especialista en l’Àfrica: d’origen africà o d’origen del nostre país

+ Família radicada a l’Àfrica

El comerciant troba un interlocutor en un especialista. L’especialista troba un interlocutor en una família radicada a l’Àfrica

Els resultats que s’aconsegueixen són satisfactoris per totes les parts. Es fomenta el nivell adquisitiu de les famílies radicades en països africans

Si hi voleu participar, us podeu donar d’alta a Newsletter de la SDRCA o escrivint a l’adreça electrònica info@sdrca.es

ooo000ooo