Premsa

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 9 de març de 2018

M’agradaria veure pels meus ulls els arxius (secrets) de qualsevol diari de gran tiratge. És clar que en les seves edicions no publiquen tot el que saben. Utilitzen estratègies sibil·lines per filtrar la certesa com si estiguessin destil·lant qualsevol substància orgànica

Vaig quedar molt parat pel mutisme de certs mitjans de comunicació de gran impacte a l’hora de tractar la vida i obra d’immigrats. Va ser una sessió sobre periodisme i immigració

Es van saludar les rotatives de minories estrangeres presents en el nostre país. Es va insistir que no hi ha guetos pròpiament dits. Hi ha un estol de publicacions ètniques

Ningú es va mostrar favorable d’incorporar notícies de les minories en diaris autòctons de gran tiratge

Tot està pensat a l’estil de les cases regionals que fan i desfan a la seva manera. No crec que aquest un bon camí perquè avui dia encara en paguem les conseqüències. De totes maneres es pot dir que l’actual fenomen migratori es va iniciar fa temps a casa nostra

Tothom està tranquil perquè és el que interessa a tots. Considero que la immigració ha estat un tema que mai no ha fet anar de corcoll a les autoritats corresponents

Hem estat de sort que aquesta migració rebuda no ha estat mai de cop sinó al llarg dels anys amb la qual cosa ja s’han pogut fer unes projeccions pròpies

Tot rutlla, res no sembla que hagi de fer patir. Tal com diuen els italians: “piano, piano”