Poders

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 25 de novembre de 2017

Estem cansats de sentir que en una democràcia hi ha els 3 poders: el legislatiu, l’executiu i el judicial, tots 3 separats entre si

Hi ha més poders dins l’Estat. Un quart poder és la premsa. Les pel·lícules americanes ens feien veure la importància de la premsa anomenant-la quart poder

Un cinquè poder és l’eclesiàstic. La separació del poder eclesiàstic de l’Estat sempre ha estat sembrat de polèmica. Tantes religions, tants poders ponderats pel nombre de feligresos

També hi ha poders ocults a la premsa, posem per cas. Són els anomenats grups de pressió, que poden arribar a tenir una gran força, és el que s’anomena societat civil

En el ben entès que la democràcia no és enlloc, s’estableixen índexs que situen en ordre descendent els graus de democràcia dels diferents països

La democràcia és un somni d’uns quants, però per això no cal arraconar-la com si fos llast d’un vaixell de la marina mercant. És feina de tots aconseguir les majors aproximacions al 100% de democràcia

La democràcia d’un país està molt relacionada a l’IDH (Índex de desenvolupament humà). Donem per fet que les millors democràcies no les trobarem sovint a l’Àfrica

Se sol dir que a l’Àfrica hi ha una paròdia de democràcia perquè aquesta cultura hi acaba d’arribar. Entre d’altres coses, no fa encara ni cents anys que hi va posar els peus

El colonialisme ha aportat coses dolentes i bones als països africans. Entre d’altres coses, inocular el virus de la democràcia, però ha manllevat les cultures pròpies dels africans

Contaminar de democràcia l’Àfrica és cosa de tots, però amb paciència l’Àfrica més generacions enfortiran la democràcia la qual cosa va lligada als valors socioeconòmics del capitalisme humà