Poble fang

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 21 de novembre de 2017

El poble fang es distribueix de nord a sud a l’Àfrica central: el Camerun, Guinea Equatorial, i Gabon. A més de la seva pròpia llengua (el fang) parlen també castellà. També hi ha fangs a la República del Congo i a São Tomé e Príncipe

País                     Fangs               Fangs al país

Camerun            168.000            0,7%

Congo, República del            11.000            2,4%

Gabon            504.000            37%

Guinea Equatorial            481.000            80%

São Tomé e Príncipe            2.500            1,3%

Total            1.166.500            4,5%

La suma ponderada dels IDH dóna per al poble fang 0,532 (baix)