Pla Marshall

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 23 d’octubre de 2019

L’Àfrica està maldimensionada a casa nostra. Ni ha tanta gent amb mancança de recursos ni tan poques persones que viuen a l’Olimp. El que s’aproxima tant a la realitat són indicadors com ara l’esperança de vida al néixer o millor l’Índex de desenvolupament humà

Trobareu tragèdies en països amb índexs al voltant de 0,250. No puc acceptar la idea de trobar nuclis de població amb índexs molt baixos. Fa poc que el diari ara.cat es plantejava una que veia a dir: on són els africans que ajuden altres africans ?

Un company de feina va afimar que tots els africans són de dretes. Pot ser certa aquesta afirmació ?

El metge camerunès que va fer en francès les correccions del llibre Maladies va demanar diners, i se’ls va donar perquè, si no, no hi havia llibre

Una aproximació empírica és que, en el global de més de mil milions de persones, pot ser que una vintena de milions tinguin dificultats diàries per posar un plat a taula

La dimensió del problema és tan gran que es necessitarien diferents plans Marshall per eliminar aquestes dificultats africanes. No crec que el conjunt d’oenagés distribuïdes per tot Àfrica puguin tenir les claus de la solució

Europa no s’hauria de presentar a l’Àfrica de forma neoloconial, però tot minimitzant els recursos disponibles. La Unió Africana i la Unió Europea haurien d’exposar plans conjunts per eliminar la pobresa congènita

El que proposo aquí cap autoritat ho acceptaria a no ser que les possibles línies de treball estiguessin ben prossupostades. S’accepten més idees