Perfil

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 7 d’agost de 2018

L’experiència que m’envolta diu que Àfrica i els africans estan poc valorats en la nostra societat. Les raons poden ser múltiples. Els africans que viuen casa nostra no han tingut fins ara massa consideracions, són molts els anys que han passat des de la seva arribada

Poc es pot fer ara per canviar el caché. La major part de la població té com a referència principal els manters quan n’hi ha un munt que treballen de veritat en diferents àmbits de la nostra societat

He conegut i continuo coneixent persones que s’hi han fet un lloc digne. Recordo campanyes en contra dels africans. Posem per cas l’edició del videodisc NOS (nosaltres). Vam estar buscant distribuïdors, un dels quals ens va obrir l’enteniment

Va dir que, per la nostra empenta, l’havia vist. Ens va dir que aquell video no es podia vendre perquè la societat assimilava els africans com a persones del ram de la construcció, enfilats en bastides. Ens va dir que, abans de poder-se distribuir el video, primer havíem de crear un moviment…

Encara vam fer una segona tirada d’aquest video i dos videos més que vam repartir principalmenent en centres educatius. Vam trobar persones molt positives i algunes altres molt sorpreses

Un cas de referència el vam trobar en un article que descrivia la construcció de la nova terminal de l’aeroport. L’articulista entre moltes altres coses assimilava africans als pic-i-pala

Tal com he comentat algunes vegades, l’impacte social dels africans és només de l’1%. Aquesta dada és molt important per veure que hi ha algunes persones autòctones que encara cacen mosques. La convivència és el principal antídot del desconeixement mutu

Els africans han arribat perquè no hi havia portes estanques. Si són aquí, hem d’aprofitar els seus valors. Molts s’han trobat en situacions difícils, però han aconseguit reeixir