Parlament

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 12 de novembre de 2017

La SDRCA ha començat a posar negre sobre blanc per al seu projecte “Parlament africà de Barcelona” (SDRCA, 2010)

El Parlament africà està pensat per agrupar sota cobert el màxim nombre de persones jurídiques. El tema és parlar sobre els temes més actuals de l’Àfrica

Un segon objectiu és que les persones jurídiques puguin posar-se en contacte amb d’altres sigui per la raó que sigui

La idea és aprofitar al màxim els recursos africans de Barcelona per tal de fer-los arribar a l’Àfrica d’una forma consistent

És un projecte de cooperació i de cooperació internacional. Aquestes raons han dut a l’enviament de 347 cartes d’invitació amb un rebuig del 15%. El sobre contenia a més de la carta una targeta personalitzada per cada entitat

Sabem que hi ha dificultats de mobilització al voltant del terme Àfrica. La SDRCA està acostumada a tenir una audiència més aviat passiva. La SDRCA està pensant en posar-hi remei en les seves mancances per la qual cosa ha posat en marxa el projecte “55 videos africans”

55 són els països reconeguts per la Unió Africana. Hem començat pels 5 primers per a projectar-los a www.africatv.cat, YouTube o facebook. Els 2 primers videos a la vista són Guinea Equstorial i el Camerun. Abans de 2018 hi haurà el Senegal, Guinea Bissau, i Burkina Faso

Com encaixen els 55 videos amb el Parlament ? Donada la passivitat de la nostra audiència, es publiquen aquests videos perquè el públic en general pugui fer una introducció als 55 països. És una mena de màrqueting, per començar

La SDRCA vol que els 55 videos africans siguin un vector per fer arribar persones d’origen africà al gruix de la nostra societat. La SDRCA veu molt important dos temes en concret:

  • completa integració a la nostra societat de persones d’ascendència africanes
  • projecció de recursos cap a l’Àfrica, però sobretot recursos intel·lectuals de cost zero i rendiment del 100%

La SDRCA emfatitza en la necessitat que les diferents entitats arribin a conclusions fermes