Orígens

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 2 de desembre de 2017

Fa relativamente pocs anys que es va publicar als mitjans de comunicació un estudi genètic de la composició ètnica d’Espanya. Eren un resultats generals extrets d’abans de les grans migracions internes de després de la guerra civil

L’estudi només parlava de grans nombres per al conjunt d’Espanya. Es van fer estudis d’estructura fina, però d’aquests pocs se’n van poder llegir als diaris

Espanya està formada bàsicament per tres ètnies: 61% d’ibers, 20% d’orientals, i 11% de magribins. El terme de 20% d’orientals expressa persones que tenen el seu origen a la Mediterrània oriental, per tant inclou jueus

Aquest estudi va poder detectar migracions internes anteriors al segle XX. L’estructura interna es reflecteix també en l’onomàstica

Abans de l’expulsió d’Espanya pels Reis Catòlics a jueus i a moriscos se’ls va donar l’oportunitat de convertir-se al Catolicisme, canviant alhora de cognoms

Als jueus se’ls hi va donar la possibilitar de triar dues famílies de cognoms:

  • noms d’oficis
  • noms relacionats amb la natura

Això és encara present a Espanya, perticularment a Catalunya. Entre els noms d’oficis podem dona com exemple la família de Ferrer, Ferré o Farré axí com de Puig, Rius o Pujol. Aquests noms també es donen en castellà a Zapatero, Herrero o Labrador

En un altre nivell la terminació ez de molts cognoms castellans com Martínez, Rodríguez o Sánchez volen dir fills de Martín, Rodrigo o Sancho

La doble estructura de noms d’oficis i coses naturals també es dóna en altres llocs de la geografia europea

A Toledo és molt fàcil detectar l’origen ètnic de cristians, jueus i musulmans. Tots viuen en una societat híbrida de fa molts anys

Caldrà veure d’aquí uns quants anys quina marca deixaran els actuals immigrats en la composició ètnica espanyola

No fa pas gaire que el Govern espanyol donà el passaport espanyol a tots els descendents de jueus afectats que ho vulguin sobretot instal·lats al Magrib i d’altres zones de la Mediterrània. És un pas històric de cara a borrar una injustícia contra els sefardites fa uns cinc-cents anys

Els musulmans espanyols es va difondre al nord d’ Àfrica, però no sabem quin rastre hi han deixat