Origen de la vida

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 25 d’octubre de 2019

M’han comentat diferents persones de l’Àfrica que no és poc freqüent que els estudiants universitaris hagin de pagar propina per tal de disposar de les seves qualificacions. Això posa de manifest que el sistema administratiu és deficient

Quan jo era estudiant havies de fer ral·lis per aconseguir documents necessaris, No pensava que en universitats americanes puguessin tenir errors adminitratius

Un cop acabats el sis cursos de carrera em vaig interessar per un grup de treball americà que treballava en l’origen de la vida. Vaig fer els exàmens pertinents. En una part del dossier es demanava fer un parell d’exàmens, que vaig fer. Demanava a quina universitat es volien enviar les teves notes, que vaig fer

Passaven els dies, però ningú deia res. Vaig enviar in extremis un telegrama, però el temps havia vençut. Em van demanar un altre any. Amb aquest temps vaig trobar solució a casa nostra

En aquest temps vaig estudiar polímers naturals i polímers sintètics. Vaig veure que polímers sintètics tenien vida perquè donaven un resultat diferent segons el tractament que havien experimentat

De vegades sembla que cal anar molt lluny per solucionar un problema. A casa nostra es poden fer moltes coses així com en universitats africanes. Els problemes administratius són a tot arreu, però cal saber-los torejar