Oenagés

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 13 de setembre de 2019

Des de fa molts anys que agències governamentals com les de les Nacions Unides treballen perquè es pugui assolir l’energia d’activació necessària per tal que es pugui assolir l’etapa de desenvolupament

El mateix fan nombroses organitzacions privades perquè determinats països, regions o localitats experimentin el procés que ha de conduir al benestar dels afectats de mancances estructurals

El desenvolupament humà s’assembla a una reacció química. Les reaccions químiques poden ser termodànicament viables o bé limitades per la velocitat

Perquè una reacció funcioni cal arribar a l’energia d’activació a partir d’on es desenvulopa espontàniament, però en una reacció limitada per la velocitat, encara que hagi assolit l’energia d’activació, va tan lenta que no té consequüencies pràctiques. És com si no fos termodinàmicament viable

Anant en taxi, em vaig posar a parlar amb el taxista d’aquet temes perquè era obert a aquesta temàtica. Nosé què vaig dir que ell em va contestar que seu jove fill volia invertir en cooperació a la qual cosa dóna suport

El problema ve que ens oblidem de l’energia d’activació. El seu fill li va proposar una oenagé coneguda de tothom. Ell li va dir que quan tenia la seva edat l’oenagé seguia fent el mateix. Ell li va fer la reflexió en què en més de 25 anys reivindicava el mateix, no era una bona inversió perquè encara no havia resolt el problema

Podria ser que la cooperació fos limitada per la velocitat o que havien obert nous fronts. És tal la popularitat de les oenagés que la Real Academia Española ha creat la paraula oenagé, un bonic regal al món de la cooperació