Noves fronteres

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 14 de setembre de 2019

Una dona americana m’aconsellava de no crear una oenagé (2002) perquè el concepte no acabava de quallar en aquest país, però més ben dit no quadrava en la seva societat

No és el el darrer consell d’aquesta mena perquè he sentit també comentaris adversos a casa nostra

Molt possiblement això està relacionat amb la saturació d’aquest tipus entitats. També això està relacionat en la manca d’efectivitat d’aquestes organitzacions

Què poden fer aquestes organitzacions petites ? Què poden fer les grans tan professionalitzades ? Les respostes són a l’aire…!

Fa poc m’ha arribat que als Estats Units estan apareixent organitzacions molt capitalistes per fer front als problemes dels països pobres. La idea és que aquestes noves organitzacions fan un estudi de mercat, tot definint les necessitats de determinats indrets

Fan un pressupost que presenten a les autoritats del país en qüestió. Després d’algunes reunions amb aquestes entitats polítiques, decideixen el camí a seguir. Si s’hi avenen les autoritats, aquestes hauran de finançar les societats per dur a terme les seves feines proposades

Com es pot veure aquestes societats difereixen molt de les típiques oenagés