Nova època…!

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 3 de setembre de 2017

La SDRCA està canviant de fesomia des d’aquesta primavera tot i que manté els grups de treball:

 • CLUB00 (informació, participació, comunicació)
 • CLUB09 (formació)
 • CLUB15 (salut)
 • CLUB23 (interculturalitat)
 • CLUB40 (cooperació nacional)
 • CLUB41 (cooperació internacional)

Què hi canvia ?

 • Les dues revistes electròniques “La veu d’Àfrica” i “Barcelona drassanes per Àfrica” canvien de continguts. El mateix camí seguirà àFricaTV
 • S’introdueixen amb més intensitat els genuïns SHORT COURSES
 • S’impulsa el coneixement de les sanitats africanes
 • Es manté l’interès de connectar amb més persones jurídiques com ara associacions africanes, i també amb persones físiques
 • S’intensificarà la cooperació internacional seguint les normes establertes
 • Us animem a col·laborar-hi perquè cadascun de vosaltres hi té un espai
 • La nostra missió és posar en contacte persones perquè treballem per l’africanitat