Nicotiana tabacum

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 15 de novembre de 2018

El tabac es fabrica a partir de les fulles de Nicotiana tabacum mijançant un procés força laboriós. El tabac inclou l’alcaloide nicotina, una substància altament addictiva associada a una sèrie d’efectes negatius en la salut i que en dosis elevades és potencialment letal

Malgrat tot, un 24% és la taxa de fumadors al nostre país. Quan vaig anar al Camerun, vaig dir als meus socis camerunesos que la taxa africana era del 8%. Els vaig dir que, malgrat la desgràcia de fumar, aquesta dada marcava que a l’Àfrica significava que el 8% de la població tenia prou diners per llençar

Vaig anar més lluny perquè, segons aquestes dades. Fent una simple operació aritmètica, del nostre país es podia deduir que era 3 vegades més ric que el Camerun. Això no va colar perquè n’hi va haver un que va dir que el Camerun era molt més ric. Per entendre això, cal fixar-se en aquesta persona perquè va demostrar tenir una gran capacitat de prendre diners d’altri

Aquestes taxes són orientatives perquè les companyies de tabac en saben molt més del tabac. Les estadístiques comentades no diferencien en quant fuma un fumador.

Jo diria que el fumador africà estàndard deu fumar cap les 3 o 4 cigarretes al dia, sobretot per qüestions econòmiques. Tot i que no descarto que alguns es fumin fins tres paquets o més

Jo situaria el fumador estàndard africà com una persona jove perquè vol marcar distàncies o xul·lejar. Nogensmenys, la societat africana és antitabaquista de la mateixa manera que el nostre país no veia bé el tabac després de la seva importació des d’Amèrica. La gent els deia que estaven endimoniats per treure fum per boca i nas

La batalla del tabac continua essent controlada per les companyies tabaqueres, que fan servir totes les tècniques mercantils perquè els africans, entre d’altres, fumin més.

Hi ha un gran hàndicap en l’Àfrica musulmana perquè durant el Ramadà no es pot fumar, entre d’altres coses. Aquest fumador serà necessàriament moderat perquè si arriba a ser addicte, li costarà molt no fumar durant aquest periode marcat per l’Islam

Font: viquipedia