Negritud

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 22 de novembre de 2017

He tingut dos bons amics de Guinea Bissau. Cadascun dells ha participat en 2 dels 3 videos comercials preparats per la SDRCA (2008-2011)

Octavio Sana va participar en el video NOS (2008). NOS “Nosotros” és el reflex del pensament de tres dones i tres homes d’origen sudsaharià, que viuen en la nostra societat. Octavio Sana (Guinea Bissau) participa activament a NOS. Octavio Sana és un músic reconegut

Salifo Djassi (Guinea Bissau) és un dels tres protagonistes del videodisc CIVES (ciutadans). CIVES és l’expressió de les inquietuds de 3 persones africanes que han decidit establir-se entre nosaltres (SDRCA, 2011)

Guinea Bissau és un petit estat de l’Àfrica occidental, excolònia portuguesa. La seva superfície és lleugerament major que la de Catalunya. Tanmateix, la seva població és només el 24% de la catalana. L’IDH és baix, correspon al 47% del de Catalunya (molt alt)

Davant les costes de Guinea Bissau hi ha un arxipèlag, país anomenat Cabo Verde, també excolònia portuguesa. Durant un temps Guinea Bissau volia formar un estat conjunt, però la realitat és que són 2 estats independents

La superfície de Cabo Verde és el 54% de Canàries, la poblacio equival al 25% de Canàries. L’IDH és mitjà, correspon al 75% del de Canàries (molt alt)

La veritat és que totes les persones que he conegut d’aquests 2 estats africans lusòfons són persones extraordinàries. Hermínia Delgado és una bona amiga de Cabo Verde.

Podeu consultar els videos a www.africatv.cat

La idea de la SDRCA (2008) era comercialitzar aquests videodiscos. Es va buscar a consciència un distribuïdor. Només un es va mirar el video NOS. La seva resposta va ser: ”¿com preteneu comercialirzar NOS quan tothom assimila negre amb obrer de la construcció penjat en una bastida?” “Heu de crear un moviment perquè el públic valori aquesta mena de videodiscos”.

La SDRCA va distribuir gratuitament NOS (2.000), CIVES (1.000) i GENS (1.000). Aquestes tres iniciatives audiovisuals posen de manifest la gran impermeabilitat de la nostra societat respecte unes realitats africanes que conviuen entre nosaltres

Aquests videodiscos comercials han estat la llavor del nostre actual projecte “55 videos africans”, dedicats a mostrar l’espectre de les comunitats africanes entre nosaltres

Són videos curts d’uns 20 min que es poden veure a àFricaTV, YouTube i Facebook. A hores d’ara es publiquen els videos de Guinea Equatorial i del Camerun. Abans de 2018 hi haurà els videos del Senegal, Guinea Bissau i Burkina Faso. És un projecte important que trigarà temps en cloure’s