Nacions

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 7 de maig de 2018

El Diccionari normatiu valencià defineix raça com un grup en què se subdividixen algunes espècies animals, vegetals, fúngiques o bacterianes, caracteritzat per certs trets diferencials constants i transmissibles per reproducció. Per altra banda, racisme és una doctrina que propugna la supremacia d’un grup ètnic sobre un altre i justifica l’explotació econòmica, la segregació social i, fins i tot, la destrucció física del grup considerat inferior.

Quan érem petits teníem un atlas en què es representaven les cinc grans races humanes: blanca, negra, groga, rogenca, verdosa. Jo he conegut persones amb aquestest cinc trets visuals, però la meva observació no ha determinat la preponderància de cap d’aquestes persones

Fa anys que s’està estudiant aquests grups, però a l’hora de la veritat resulta ser tan simplista com decadent. Altres mots han estat treballats, com ara:

Ètnia es defineix com l’agrupació natural d’individus amb unes característiques comunes.

Tribu és un grup social que aplega nombroses famílies o clans, units per vincles lingüístics, racials i culturals, que se sotmeten a la jurisdicció d’un cap i tenen un ordenament jurídic propi.

Poble és el conjunt dels habitants d’un país units per vincles naturals i socials. Conjunt de persones unides per l’ètnia, la religió o un altre vincle que formen una comunitat.

Nació és la comunitat d’individus d’un mateix origen, units per vincles bàsicament culturals i d’estructura econòmica i amb una tradició comuna. Conjunt dels habitants d’un país regit per un mateix Govern

Un congolès em parlava de la seva tribu, però jo no hi vaig estar d’acord perquè una tribu és un terme utilitzat a matemàtiques. Aleshores em va parlar de la seva nació, la qual cosa és molt més moderna i visual. No cal tenir Estat per ser nació.

Entre les definicions esmentades, n’hi ha que no estan massa polides perquè encara parlen de races quan avui dia distingir per trets superficials una persona és una fal·làcia. Oblidar les races és la millor manera d’evitar la xenofòbia, sentiment d’odi que se sent pels estrangers