Món afro

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 3 de juliol de 2019

Segons sembla, els antropòlegs abandonen et terme raça per comunitat cultural. Raça seria un terme tancat mentre comunitat cultural seria obert

En oposició al món afro també seria una comunitat cultural, el somni de les de les comunitats de tots els negres del món. Raça és més aviat una opció tancada

Jo no sóc negre, però preferiria les comunitats culturals, jo vaig ser a Texas el 1989. Pel que vaig veure, vaig pensar que el problema negre s’havia acabat, però la realitat no permet cloure el problema. Encara s’hi veu el moviment afro

La negritud és palesa a l’Àfrica, Amèrica i Europa

Les autoritats haurien de trobar solucions a un problema endogàmic. Estem davant d’una gran comunitat cultural dimensionada. Els dirigents d’associacions són qualificats a l’hora d’aconseguir permeabilitat entre comunitats culturals