Mitjans de comunicació

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 25 de març de 2020

La SDRCA, com a propietària de mitjans de comunicació, veu la necessitat de fer arribar a la població una crida perquè compleixi a cor que vols les instruccions que continuament emanen dels poders públics davant una crisi extraordinària de salut pública

La naturalesa humana és imperfecta perquè no s’adona de les coses fins que no podem passar per més. Personalment, tinc la tendència de no fer cas dels primers símptomes d’una malaltia

Crec que això es dóna molt sovint entre nosaltres llevat dels hipocondríacs. És el que ha anat passant a nivell de caps d’Estats: no s’ho volien creure, però tots han reaccionat molt favorablement

Torno a insistir que cal una plena obediència del que expressen les nostres autoritats mundials, europees, espanyoles i catalanes, entre d’altres

Vaig tenir fa temps una idea inviable, però que en les actuals situacions es podria aprofitar. Veient com va la gent d’un lloc a l’altre, vaig pensar que tothom hagués de tenir un moment per a la reflexió a nivell personal

Per il·lustrar-ho, vaig considerar que, després d’un toc de campanes de les 12:00, tothom havia de fer un alto de les seves obligacions durant 5 minuts per reflexionar com era la seva vida

Amb el confinament, podem avaluar personalment la nostra vida i reencaminar-la, si cal, cap a nous escenaris. És qüestió d’aprofitar aquest temps “regalat”