Misteris

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 3 de juny de 2019

Són pocs els qui coneixen a fons els orígens d’Àfrica, però jo no en sóc d’un d’ells. M’agradaria que la Biblioteca de Catalunya fos dipositària d’un fons important sobre les cultures africanes i els seus orígens

Sense això no és possible un acostament a les realitats africanes. El diccionari normatiu valencià afirma que el misteri és un dogma cristià inaccessible a la raó i que ha de ser objecte de fe.

Hi ha dos misteris molt importants en l’Església: la Santíssima Trinitat i la Immaculada Concepció. A aquest segon misteri vull afegir que és científicament cert. Maria era molt jove quan va infantar el Nen Jesús. Sant Josep va entendre el missatge i va protegir el seu Fill. Maria fou sempre guardada pel seu marit a qui Jesús de Natzaret deu l’ofici de fuster

Si entrem en la teoria de la relativitat, veurem que a part de les coordenades de temps i d’espai en falta una altra com a mínim per descriure correctament la realitat

Àfrica és un misteri, almenys per persones que com jo l’analitzen. L’Antic Egipte és també un misteri. També és un misteri la teoria de l’evolució que tots no intuïm. És un error greu no intentar entendre per comprendre-la. No arriba a ser un teorema científic perquè està escrita com una novel·la sense cap base científica

Sap descriure qualitativament els fets, però no quantitativament. Jo crec que la taxonomia ens podria ajudar molt sempre i quan estés quantificada matemàticament

Potser per tot això necessitaríem la cinquena coordenada acompanyant l’espai-temps, En podríem dir espiritualitat ? Els miracles de Jesús de Natzaret, necessitarien expressar aquesta coordenada

Un miracle que em frapa molt és el de les bodes de Canà. Maria: “Se’ns ha acabat el vi, Fill fes-hi alguna cosa”. Jesús: “Mare, no ha arribat la meva Hora”. Maria: “Et dic que ho arreglis”. Jesús va fer el que li va dir la seva Mare: “va transformar l’aigua en vi”. Bestial…!

No és que jo no cregui els miracles de Crist sinó que els situo en un altre sistema de coordenades

Àfrica és un misteri…! Posem-nos a estudiar l’Àfrica, publiquem-ho. Segur que ens trobem amb alguna sorpresa…! Per què ens centrem en l’Antic Egipte ? Ampliem el nostre radi d’acció…!