Mèdia

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 5 de juny de 2018

Un senegalès comentava que les notícies d’Àfrica que sovint arriben als mitjans de comunicació de Barcelona estan fora de context. Jo hi estic d’acord perquè estan condicionades per la línia que marquen les grans revistes d’Occident com ara TIME, The Economist, Financial Times, Le nouvel Observateur o Der Spiegel

Aquests grans mitjans de comunicació posen la música que farà servir la premsa i la TV d’arreu d’Europa. La posició de la TV és més greu perquè ha d’entaforar l’actualitat del dia amb un temps molt limitat

Llegim notícies d’origen africà com si passessin a Europa, però la idiosincràsia africana és diferent. Es podria al·legar un context diferent. Tanmateix, la nostra premsa no està massa abocada a informar d’Àfrica, es podrien trobar com a molt unes poques notícies africanes al llarg d’una setmana si no hi ha greus cataclismes

És bo trobar-hi articles d’opinió que potser esmenen les mancances internes. Els mèdia haurien d’acomplir, si no ho fan, una funció sociocultural necessària per la gran manca de coneixement que es té d’Àfrica

La nostra societat necessita saber què passa a l’Àfrica, per moltes raons com per exemple com invertir a l’Àfrica. Invertir a l’Àfrica vol dir moltes coses, per exemple saber quines aportacions es poden fer a organitzacions benèfiques que treballen en el nostre continent veí

Invertir a l’Àfrica també vol dir que l’inversor sàpiga com es mouen els diners en països determinats. Invertir a l’Àfrica també vol dir com es pot intervenir en la millora de la seva sanitat

Les informacions contextualitzades poden donar molt de si a favor de tothom. És tan important la disposició d’un clima per estar ben assabentats que caldria fer un esforç important a peu de rotatives

Hauríem dit que moltes notícies que s’han donat d’Àfrica amb ulleres europees haurien estat titllades de tendencioses si s’hagués fet el mateix aquí fora de context. Hi ha molts casos que ens han explicat sense tenir cap coneixement de les societats africanes