Marroquins a casa nostra

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 2 d’agost de 2017

Un jove taxista d’origen marroquí confessa que dins seu hi té un cuc que li diu anar-se’n a viure a Bèlgica

Exclamo: A Bèlgica ? Què hi veus a Bèlgica que no tinguis aquí ?

Família, respon

Ara també, un sorrut taxista marroquí, però de més edat, em venia a dir que volien ocupar Espanya: “Ja som un milió de marroquins aquí, oi ?”

Aquestes formes d’arrelament són preocupants. Un altre dia duia el taxi un home molt més madur que els altres amb el ple convenciment de quedar-se aquí

Era realment un home cult amb qui vaig poder parlar encara que breument sobre el protectorat espanyol del Marroc

Jo li vaig comentar que persones amb qui hi havia pogut parlar del tema (marroquins al protectorat espanyol, i espanyols al protectorat espanyol) sempre havien dit haver tingut una bona convivència, però el taxista em va dir que: “Sense Franco hauríem estat millor”

Cal destacar que un 6% de la població nacional marroquina s’ha desplaçat aquí alhora que també un 6% de l’equatoguineana s’han establert aquí

Són les migracions més importants que han arribat d’Àfrica. Podem afegir que, per tant, aquestes migracions són d’origen colonial. Podem parlar de pobles on Espanya hi va quedar força bé. No fan altra cosa que visitar l’exmetròpolis

Una gran majoria dels altres africans que també han arribat aquí ho ha fet per arrossegament, induïts per l’exemple d’altres. Altres afirmen en el seu trajecte cap a França que els hi va agradar el país, i s’hi van quedar