Manufactures

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 30 d’octubre de 2017

Hi ha paraules que en certs sectors provoquen tota una sèrie d’emocions indescriptibles. Una d’aquestes és la paraula indústria

Deu ser jo que em sento permeable a les manifestacions que de vegades s’escolten

Tant els meus pares com jo ens hem dedicat a la indústria com una forma més de guanyar-se la vida

Les empreses que es van crear a començaments de s. XX ja han passat a la història. Eren empreses que es cuidaven dels seus empleats, de les seves famílies i dels seus fills. Fa poc que aquestes empreses han anat desapareixent

Aquest model va caure per vàries raons. Una d’elles fou la socialització dels fons reservats a fills d’empleats que anaven a la universitat. Aquests fills no tenien altres preocupacions que els llibres. Les seves notes marcaven la continuïtat o no de la beca. Tot això o gairebé tot s’ha acabat, tant si com fossin garces com perdius

Tornant al propi tema de la indústria, encara hi ha sectors que fan punta al llapis sobre l’explotació laboral. Jo com que em sento un industrial només ser pensar en quina indústria podria posar a l’Àfrica negra perquè els empleats vagin cada cop a més, no només en diners sinó en formació i salut

Sí, això és possible…! Tot i que cal una enginyeria de processos molt ben determinada, crear empreses a l’Àfrica és totalment viable per a totes les parts implicades.

Per no viure angoixat amb el 49 / 51 cal parlar amb els governs. Sí, sí, s’ha de dialogar perquè, si no, no podrem posar les fàbriques en marxa amb totes les garanties

Un equip d’unes poques persones blanques i una colla de negres que els sedueixi aquest món pot crear indústries mitjanetes en la nostra escala de mesures

Aquesta és una crida als governs africans per a que surtin de qualsevol tipus de preocupació