Mans pròpies

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 12 de setembre de 2018

Ibn Khafaja, el gran poeta andalusí, va néixer a Alzira (1058 / 1060) en el si d’una família benestant. Ibn Khafaja tenia avantpassat àrabs i berbers. La seva independència econòmica li permeté no haver de dependre de ningú a l’hora d’escriure les seves obres

Aquestes són les condicions que envolten la SDRCA. La SDRCA és una associació sense afany de lucre només mantinguda pels seus socis

La SDRCA ha intentat disposar de projectes propis per a l’autofinançament, però no ho ha aconseguit mai l’exit econòmic, tret d’algunes subvencions concedides fa anys. La SDRCA ha desconsiderat les subvencions perquè obliguen en molts casos a haver de canviar les línies de treball pròpies

Les inversions dels socis han estat molt importants des de la seva fundació (Barcelona, 2006), però molt poques persones han comprat alguns del nostres productes. Havent estudiat diferents opcions, la SDRCA només ha trobat la fórmula de captar associats que aportin diners puntualment o periòdicament

La SDRCA vol eliminar 3 dels webs dels 7 que suporta fins ara:

www.jmnanswers.es

aula.sdrca.es

www.Chantiers-Africains.com

És qüestió de rendibilitzar els recursos de la SDRCA. Tot i que no som Ibn Khafaja d’Alzira, apostem per la seva llibertat econòmica

Com sabeu, els diners que s’aporten lliurement a una entitat d’Utilitat Pública com la SDRCA desgraven en IRPF i Impost de Societats. Fins a 150,00€, Hisenda desgrava el 75% dels diners aportats

Quan se supera aquesta quantitat, Hisenda en desgrava un 30%. Hisenda pot desgravar fins el 35% quan les aportacions són fidels en el temps

Aquestes aportacions són vàlides tant per persones físiques així com per persones jurídiques