Magrib

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 18 de juny de 2018

Quan trobo persones d’origen estranger, pregunto de quin país són. D’aquesta manera puc saber de primera mà com s’hi troben al nostre país. És una mena d’enquesta que faig

Un dels col·lectius més importants que hi ha són els magribins, marroquins sobretot. Em diuen generalment que estan satisfets o molt satisfets de viure entre nosaltres perquè així poden albirar un futur tant per ells com per les seves famílies

La idea de futur és molt important perquè diuen que en els seus països d’origen passarien molta necessitat. L’arribada dels primers marroquins s’escau cap a final de la dècada dels 70, segons els meus registres

Es pot dir que avui dia hi ha gairebé tres generacions de marroquins que viuen entre nosaltres. Cadascú explica la seva experiència a casa nostra

La franja catalanòfona acull un 43% de tots els africans d’Espanya, representant al voltant d’un 6% de la població nacional marroquina. No són pocs els que saben expressar-se en català, alguns d’ells amb un accent perfecte

Aquests mateixos t’aconsellen que com a mínim vagis a Marràqueix. Tot i les nombroses ofertes turístiques, el nostre país no coneix prou bé encara el nostre veí del sud

La meva primera referència del Marroc és de quan en part fou protectorat espanyol, una memòria viva entre els marroquins. Segons els meus coneixements, hi va haver a nivell popular un bon veïnatge entres marroquins i espanyols

Així ho han manisfestat persones d’ambdues bandes. El més curiós és que hem compartit una mateixa història que al llarg del temps es va perdent en la nostra memòria

El Marroc va compartir durant anys la nostra història política que curiosament és jutjada segons en fou la seva experiència. Ara ens toca viure en el mateix poble, la qual cosa ha fet que algunes persones d’ascendència marroquina destaquin a hores d’ara entre nosaltres, com ara l’Orquestra Àrab de Barcelona