M-Pesa

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 11 d’agost de 2017

Avui dia l’opi del poble és el que mal s’anomena tecnologia perquè el que ens diuen tecnologia és només una mínima part del que realment és tecnologia

Les factures mensuals del mòbil solen ser extraordinàries, però la gent continua jugant amb el mòbil. Donat que aquests ingressos de les empreses de telefonia mòbil són exorbitants, tot fa sospitar que aquestes companyies de telefonia mòbil no són les reals propetàries d’aquestes empreses

Jo, que sóc un usuari de mòbil forçat per les banques electròniques, penso que bona part del que es paga es destina per finançar projectes que normalment no tenen res a veure amb la telefonia

A tot el que està relacionat anb el mòbil cal sumar-hi les quotes que es paguen per Internet, telefonia de cable, canals de TV, i més coses que jo no sé

Tot aquest preàmbul per quan vaig poder veure el primer pagès africà que trucava al mercat sobre quins preus hi havia per poder vendre-hi una part del seu bestiar

Aquesta trucada podia eliminar un feixuc viatge sense rendiments. Sí, en aquest cas està justificat el mòbil com qualsevol altre negoci perquè el que estem vaient arreu no és altra cosa que una bogeria col·lectiva

Probablement, la primera banca electrònica va sorgir a Kenya de la mà d’M-Pesa. Aquesta banca fou explotada fa uns deu anys, essent extraordinàriment simple, ideada per a la gent del carrer a base de missatges enviats per mòbil

S’hi podia fer de tot com ho han demostrat les nostres banques electròniques, però coses més elementals

Vosaltres en sabeu més jo…!