Lul·lià

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 8 de maig de 2018

Parlar de llengua catalana pot ofendre valencians i balears. Vull destacar l’encert d’Antoni Maria Alcover, Francesc de Borja i Manuel Sanchís Guarner per titular els seu Diccionari català-valencià-balear així mateix perquè és justa aquesta suma que dóna un cos inigualable a la nostra llengua comuna que podríen dir-ne lul·liana

Tot i que desconec com treballava Pompeu Fabra per a la gramàtica, jo hi trobo una important manca de recursos de tota mena. Es va voler tancar el tema amb les Normes de Castellò quan avui dia les relacions entre Barcelona i València no siguin les necessàries

Hi ha molta gent que viu entre nosaltres que no en saben ni un borrall de tot això. Estic parlant de gent del territori lul·lià perquè gran part dels ciutadans estrangers es deixen endur per aquesta ignorància

Molts africans no volen parlar lul·lià perquè l’assimilen a les llengües tradicionals del seu país africà. Ho han après a l’escola: llengua colonial, l’oficial i comuna de tots

També hi ha catalans de socarel que la desconsideren, prenen el castellà com a llengua habitual i el català com a llengua folclòrica. Hi ha força grups que se la posen en a l’esquena

Per altra part hi ha grups militants que voldrien eliminar el castellà de totes totes. Ho ha diferents punts de vista que maregen els africans, la qual cosa els fa desistir d’aprendre la llengua dels diferents llocs on es parla.

Resultat: un lloc a part per a la nostra llengua comuna. Sempre es podria arribar a acords satisfactoris