Llum

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 6 d’octubre de 2018

El diari ARA titulava (21 de gener de 2018): “La meitat ‘Àfrica a les fosques”. En efecte, quan els satèl·lits passen per damunt d’Àfrica, veuen molt poca il·luminació, al contrari d’Europa on hi ha una presència important de llum nocturna

Quan vaig ser al Camerun, va passar el mateix del que passava aquí fa uns 40 o 50 anys: continus talls d’electricitat que perjudicaven molt la indústria. A l’aeroport de Nsimalen vam tenir un recital d’apagar-se i encendre’s. Eren els tècnics que feien maniobres per detectar on era l’avaria, que van resoldre prou de pressa

Avui dia tenim a casa nostra dos avantatges: ús de l’electrònica i una nova estratègia de les brigades que resolen una avaria. Una bona part d’Àfrica pateix aquests problemes al costat d’una manca de centrals elèctriques, inadequades línies de transport i manca de tecnologia

L’Àfrica viu fent equilibris entre les zones urbanes i les rurals. La dedicació en aquests dues zones és diversa. El més fàcil és dedicar més recursos a les ciutats donat que fer una electrificació total és molt difícil, però sobretot molt cara

La indústria hauria de ser una empenta a l’electrificació, però no hi ha prou recursos. Amb la marxa actual es pot considerar que trigaran molts anys per assolir la que tenim a casa nostra, potser uns 40 o 50 anys

Ens hem d’adonar que estem parlant de països pobres en desenvolupament que els diferents estats haurien d’empènyer. No hi ha diners per tot, però sí que hi ha persones físiques o jurídiques que tenen molts diners. La il·lusió de les classes mitjanes és que el seu país avanci i aquest és el seu objectiu

Una cooperant espanyola em comentava que era dolorós posar en marxa indústries en països africans en un moment que, segons ella, tot estava força arregladet. Enllaçava indústria amb els perjudicis que les indústries provocarien en el medi ambient

La societat desenvolupada d’Europa sap com compaginar la indústria i el medi ambient. Aquesta volguda situació a Europa ha de ser pels avenços científics i tecnològics que són difícils de canviar en plantes relativament velles. No seria així a l’Àfrica perquè es construiria amb la darrera tecnologia existent