Llengües africanes

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 7 de setembre de 2017

Hi ha persones que s’avergonyeixen quan se sap que parlen una llengua africana. Jo crec sincerament que les llengües africanes s’haurien de normalitzar tant dins el continent com fora

Les llengües africanes són un patrimoni cultural molt important, però que no s’haurien de de deixar-se perdre

Tot i que varia entre països, el nombre d’aquestes llengües sol ser abundant. Hi ha una sèrie de països que les han fetes oficials inclús al costat de les llengües colonials. El cas més conegut és el de Sud-africa. Allí no es poden comptar totes amb els dits de les mans

S’està observant aquesta tendència en països de la banda de l’Índic. No és ben bé per això el que voldria aportar

Les llengües tradicionals s’escriuen sovint seguint l’ortografia de la llengua colonial, inclús els topònims. Potser seria ocasió perquè l’Acadèmia Africana de les Llengües o ACALAN (Malí, 2001) s’ocupés de donar una gradia única a totes les llengües africanes.

Així seria més fàcil aprendre-les i escriure-les. L’ACALAN (Bamako, Malí) té un pressupost molt petit per totes les coses que ha de fer, però, donat el valor de cada llengua, no es pot pagar amb diners

Havent consultat persones del continent, sembla com si no hi haguessin pensat mai, però seria qüestió d’estudiar-ho a fons