Llenguatge, llengües i dialectes

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 2 de juliol de 2017

Avui dia fa l’efecte que hi hagi un llenguatge estàndard o manera de parlar universal. Parlo de llenguatge, no de llengua

L’Acadèmia Africana de Llengües (ACALAN) amb seu a Bamako (Mali) té molts objectius a batre amb uns ingressos inversament proporcionals a les necessitats

Quan s’entra en contacte amb l’ortografia, un s’adona que gairebé sempre s’escriu com mana l’antiga llengua colonial.

Encara que és de gran abast convindria transformar els mateixos fonemes en una única ortografia

Tenint en compte l’esprit panafricanismta de les diverses institucions africanes, una escriptura comuna donaria ales a una major identitat africana

Un aspecte que xoca al nouvingut és entendre allò de les llengües i dels dialectes

Quan se sent un africà dient que parla un dialecte, fa des de les nostres coordenades molt mal efecte

L’explicació del dialecte africà és la llengua mare s’ha extingit en la praxis. En algunes vegades la llengua mare ha desaparegut com va passar amb el llatí, però que encara conserva l’Església Catòlica i no poques universitats,

Aquests dialectes tenen una única mare, però pot arribar el cas que parlants de dialectes procedents d’una mateixa mare no s’acabin d’entendre del tot bé

Aquesta és una altra feina que té l’ACALAN al calaix, fer-ne una gramàtica comuna