“La veu d’Àfrica”

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 17 d’agost de 2017

“La veu d’Àfrica” (2004) és el web estrella de la SDRCA (2006). La idea de la LvdA és aportar coneixements fidedignes i contrastats a partir de l’actualitat africana

Durant aquest temps hi hem incorporat articles escrits al Camerun per 5 periodistes camerunesos. Lvda ha gaudit també d’informacions africanes per persones residents al Camerun, fins assoli el nombre d’11. Finalment s’hi van incorporar 3 persones cameruneses residents al Camerun

LvdA es nodreix de comentaris sobre Àfrica per part de la SDRCA. Tot i que el nivell d’audiència ha baixat respecte de les aportacions de premsa escrita de la catalanofonia, l’audiència es manté forta perquè els temps de visita tendeixen a ser molt elevats

Fa uns set anys que la SDRCA ha incorporat un altre web (www.Barcelona-Drassanes-per-Àfrica.org) especialitzat en aportacions informarives alienes. S’hi poden afegir aportacions en anglès, francès, italià, occità o portugès

S’admeten totes les llengües espanyoles: català/valencià/balear, occità, castellà, aragonès, asturianulleonès, basc o gallec