La llengua francesa d’Àfrica

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 16 de juliol de 2017

El francès com a llengua nacional en els països de la Françafrique té unes connotacions en funció d’aquests països africans. Triem dos països en què la situació es gairebé extrema

La llengua oficial en un petit territori al nord del Camerun és l’anglès. En la resta del país ho és absolutament el francès, però d’un francès d’allò més cult

Davant d’un desconegut se li parla francès tot i que un munt de llengües maternes africanes. Resumint, al Camerun el francès te la mateixa categoria que a França té el francès

El Senegal és respecte al Camerun a una situació de 150º. Sí, el francès és la llengua oficial, però no la nacional. Al Senegal es dóna un fet que el caracteritza

És la llengua wòlof parlada per unes ¾ parts de la població. Aproximadament un 50% d’aquestes persones tenen en el wòlof com la llengua materna. La resta l’ha apresa per interès, necessitat, conveniència…, digueu-ne com vulgueu

Es va demanar fer del wòlof llengua nacional perquè la majoria no empra el francès, però en francés s’ha de fer tot document d’àmbit nacional

Com es veu al Camerun, el francès és llengua pròpia però no al Senegal amb la pressió del wòlof

Tanmateix cal veure que al voltant de ¼ dels senegalesos saben francès però no wòlof. Alhora encara no el 40% té wòlof com a llengua materna