Iniciatives

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 29 de maig de 2019

Cada país africà té la seva idiosincràsia específica i uns trets diferencials. El caràcter de les seves illes és molt diferent del del continent. Normalment es viu millor en una illa. Queda clar que, per exemple, es viu millor a Maurici que al Congo exbelga

Les soques del poder estan constituïdes per ètnies i les ètnies per clans. Això s’ha d’entendre bé perquè els reis africans imposen el seu vot a l’ètnia i als clans. Com a exemple, es pot recordar que la inestabilitat política de Kenya és deguda a les diferències entre els caps de les ètnies

Àfrica és tot un món, molt allunyat de les nostres idiosincràsies. Tanmateix, un fet a recalcar és que els països del nord d’Àfrica són molt més semblants al nostre. Aquesta menor diferència pot ser deguda a la seva, i nostra, colonització per Roma

Fa poc que es va constituir la Unió per la Mediterrània (2008) amb seu a Barcelona, però la seva bona marxa s’ha vist disminuïda pels conflictes existents a la seva part oriental

L’acord de Cotonou és un tractat d’intercanvi comercial i d’assistència signat el 2000 entre la Unió Europea (UE) i els 78 estats d’Àfrica, del Carib i del Pacífic (ACP) a Cotonou, Benín. Els objectius principals de l’acord són la reducció i, en el futur, l’eradicació de la pobresa dels països ACP. Va reemplaçar a la Convenció de Lomé (1975-2000)

El moviment comercial entre Espanya i l’Àfrica és molt important tal com es pot veure en “El llibre blanc del comerç amb Àfrica” (Editorial SDRCA, 2012) i en “l’Eurafrica trade meeting / Workshop” (Editorial SDRCA, 2012)

Resumint-ho, les relacions comercials d’Espanya amb la resta d’Europa són superiors al 60%, però la resta s’ho reparteixen Àfrica, Amèrica, i Àsia per un igual, al voltant de poc menys que el 15%

Queda clar que el continent és en emergència, però té encara agudes nafres que impedeixen un major progrés de la població. Ara bé, la major part d’Àfrica té un índex de desenvolupament humà (sovint en 0,300) quan la situació d’Espanya és molt falaguera com a Galícia que supera 0,900

La situació dels immigrats a casa nostra és molt variada, la qual cosa impedeix desenvolupar completament el nostre CLUB41 (SDRCA, 2009). Aquest club es basa en l’estímul de relacions comercials entre Barcelona (comerciants, immigrats) i el lloc d’origen dels immigrats

El tret característic de la SDRCA no és altre que millorar el nivell de salut, normalment molt castigat