Indústria

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 4 d’agost de 2019

L’Assemblea General de les Nacions Unides proclama el dia 20 de novembre Dia de la Industrialització d’Àfrica.

El 22 de desembre de 1989 l’Assemblea General de les Nacions Unides en la Resolució 44/237 “proclama el període 1991-2000 Segon Decenni del Desenvolupament Industrial per Àfrica; proclama també el dia 20 de novembre Dia de la Industrialització d’Àfrica, amb mires a obtenir el compromís de la comunitat internacional pel que fa a la industrialització d’Àfrica “:

Solucions per accelerar la industrialització farmacèutica d’Àfrica; 2018

Desenvolupament industrial africà: una condició prèvia per a una àrea de lliure comerç continental efectiva i sostenible (CFTA); 2017

Finançant la industrialització d’Àfrica: reptes i estratègies per a l’èxit; 2016

«El desenvolupament de les pimes per a l’eradicació de la pobresa i la creació d’ocupació per a les dones i els joves» .; 2015

«Desenvolupament industrial inclusiu i sostenible: el desenvolupament agroindustrial per a la seguretat alimentària» .; 2014

«La creació de llocs de treball i el desenvolupament empresarial: un mitjà per accelerar la industrialització d’Àfrica» .; 2013

«Accelerar la industrialització per impulsar el comerç dins d’Àfrica» .; 2012

«Aconseguir energia sostenible per a un desenvolupament industrial accelerat» .; 2011

«Indústries competitives per al desenvolupament de l’Àfrica» .; 2010

«Industrialització per a la integració» .; 2009

«Elaboració de Matèries Primeres per a un Creixement i Desenvolupament Sostenible» .; 2008

«La tecnologia i la innovació al servei de la indústria: Invertir en les persones és invertir en el futur» .; 2007

«Reduir la pobresa mitjançant el desenvolupament industrial sostenible» .; 2006

«Generació de competitivitat a l’Àfrica per aconseguir un accés sostenible als mercats» .; 2005

Font: wikipedia