Indústria africana a debat

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 25 d’agost de 2017

Invertir al Camerun no és cosa fàcil ni amb socis camerunesos amb qui tens uns deu anys de relació, uns més que d’altres menys

L’Estat camerunès s’equivoca exigint un 51% del capital social per a nacionals perquè només pots controlar l’empresa des d’un punt de vista tecnològic

El millor és ensabonar-los de bon començament o dit d’una altra manera aportant tot el capital social per cedir-los-hi el 51% volgut per l’Estat

A partir d’aquest moment estàs en mans dels camerunesos que sempre tindran el 51%. Ni tot un president català pot frenar-los

L’única manera de posar-los a ratlla és ocultar la tecnologia, que pocs camerunesos poden arribar a dominar. En el límit has d’idear, dissenyar i desenvolupar la fàbrica per a cedir-la en explotació, seguint el conegut sistema de claus en mà

O sigui, cal donar raó a les multinacionals occidentals que hi accedeixen

El nivell de coneixements acadèmics des del punt de vista tecnològic sol ser molt baix. Només tenen els mòbils i quatre ordinadors. Cal tenir en compte que l’intel·lecte d’una sèrie de persones ja no es pot reeducar, es necessitarien anys

La formació tecnològica de la plantilla es pot girar contra l’inversor europeu. Totes aquestes anotacions són en les llibretes de campanya d’inversors a l’Àfrica

Només des d’una posició de força es pot fer que la teva fàbrica rutlli sobretot al teu favor, i si en queda alguna cosa, cal dirigir-la als empleats, però sempre seguint els Drets humans