Humanisme

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 29 d’agost de 2018

L’Europa occidental continua essent el melic del món. Ho ha demostrat a bastament en el passat fent de tot, coses bones i dolentes. Aquesta part d’Europa fa sovint autocrítica, però rarament canvia de marxa

El nostre món gravita al voltant dels països occidentals on amb permís d’Amèrica es couen tots els pollastres, agradi o no agradi. Els que han tallat el bacallà durant segles han estat països com Espanya, França, Itàlia, el Regne Unit, Alemanya, Portugal

La projecció d’aquests països a l’Àfrica ha estat i continuament clara. Tanmateix aquests 6 països europeus esmentats han tingut els seus acaraments en forma de guerres. Cap d’aquests països han estat bons amics del tot, inclús ara que són membres de la Unió Europea

Són diverses formes de veure el món amb un substrat comú. Els resultats d’aquestes diferències són en les seves excolònies. En aquest recital hi he d’afegir dos països que han gestionat molt malament la seva presència a l’Àfrica: Bèlgica i Països Baixos

No crec que això vingui exactament dels caps de Govern d’aquests dos petits països. La desgraciada gestió de Bèlgica i Països Baixos ve determinada pel ser petits perquè sempre així han estat aquests dos països, poc terreny i poca gent. Aquesta és la meva opinió

A l’hora de trobar diferències, recordo una entrevista al qui fou president de la República francesa Jacques Chirac. Va gosar dir que França havia tractat molt millor l’Àfrica que no pas Espanya les Amèriques. Ho diu i ens ho creiem… aquí és on hi la l’error

No nego que Espanya hagi comès grans errors, però podeu comparar l’estat actual d’Hispanoamèrica amb l’Àfrica francesa que no deixa de controlar-la un cop els països passen a ser independents. França mentre pugui no deixerà l’actual status en països francòfons

El model de França s’equipara en molts d’aquests països excolonials, ningú deixarà el peix que en el seu dia va pescar. Molts països africans estan molt lluny de l’humanisme tan ben definit a Europa