Hippies

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 22 de febrer de 2018

Espanya va deixar l’autarquia quan va començar a signar acords amb els Estats Units. L’entrada del primer vaixell de la marina de guerra americana al port de Barcelona el 9 d’agost de 1959 marca el final d’una època

Espanya obre així les fronteres a les inversions estrangeres. És aquesta època dels anys 50 que s’inicia el despoblament de l’Espanya rural cap a zones urbanes. Fer de pagès ja no donava prou a moltes famílies.

Molts pobles van quedar migrats o senzillament despoblats. A l’entorn de la dècada dels 70 s’inicia la repoblació de més d’un poble arran de moviments alternatius com ara l’època dels hippies

Quan encara quedava gent en alguns pobles, els despoblats van ser repoblats per allò que els del país en digueren hippies. Els naturals dels pobles els veien com a extraterrestres perquè no sabien a què es dedicaven. L’intent de posar-m’hi en contacte va ser fallit d’acord amb adreces facilitades per la revista EL TEMPS

Dit d’una altra manera, practiquen l’obscurantisme. Molts africans tenen la mateixa visió quan arriben els voluntaris de les oenagés. No hi ha dubte que en algunes zones rurals africanes poden fer aumentar els seus estàndards socioeconòmics de vida, però els de les ciutats les rebutgen

No és la primera vegada que ho sento, però es veu que fa la sensació que alguns d’aquests voluntaris hi van a fer vacances. Visió que no puc considerar, però que forma part d’un conflicte d’interessos

M’informen de primera mà que Burkina Faso funciona a base d’oenagés per a millorar-ne els estàndards, però sembla ser que estan controlades pel govern. Es veu que, si el govern hi troba alguna negligència, hi aplica els correctius que considera necessaris

Tot plegat sembla un xoc de cultures causat per unes idiosincràsies diferenciades