Guetos

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 28 de juliol de 2018

Tornen periòdicament relats adversos contra les comunitats musulmanes. Fa poc Nou Barris va ser el centre d’una forta polèmica contra musulmans que hi havien establert un oratori

Ara reneix l’escalfor a Ripoll, lloc on vivia el capdavanter dels atacs contra Barcelona i rodalia

Els africans i en particular els magribins tenen una forta tendència a fer pinya. De bon començament es va desestimar aquest escenari, però s’està veient que és fruit d’un model de mal viure

A hores d’ara és molt difícil arreglar aquest problema, però no impossible. Una de les possibles solucions és que estiguin més ben remunerats en el lloc de treball per poder abandonar el gairebé gueto per establir-se en un àmbit intercultural

És essencial que els africans s’integrin totalment en la societat d’acollida. Per molt que diguin els caps representatius musulmans, els musulmans encara no s’han integrat totalment a casa nostra

Ens hi hem de posar tots perquè els guetos només alimenten escenaris irreals i utòpics. Cal que tots fem un esforç colossal perquè segons sembla les polítiques de les diferents autoritats no han aconseguit els objectius socials volguts

Els problenes surten de totes les comunitats africanes del nostre país, els magribins i els de l’Àfrica negra

Que jo recordi, el conflicte principal que han causat els negroafricans a casa nostra són els manters, encara no eradicat. Les autoritats potser pensen que més val així que no pas es dediquin al món de l’hampa com pot ser el mercat de la droga, que n’hi ha

Molts manters estan fent un esforç real per sortir-se’n, però de moment és la seva única font de supervivència.

Hem de fer un esforç per relacionar-nos amb persones d’ascendència africana perquè no només és font de problemes locals sinó l’entrada en processos de gran nivell com era tenir relacions molt més importants amb els països d’origen

Entre els africans hi ha persones de diferents nivells socials, molts han pogut viure els avantatges de viure entre persones d’arrels autòctones. Molt són fora de joc, però és molt important moure’s d’una forma transversal dins el nostre marc social