Grans ciutats

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 6 d’agost de 2017

Només el municipi de Barcelons acull 20 vegades més de veïns que el de Manresa, posem per cas. El lector podrà desenvolupar aquesta dada segons el seu criteri, però deixeu-me filosofar perquè per a mi això significa que a Barcelona hi ha 20 vegades més d’oportunitats que a Manresa

L’imant de les grans ciutats és imparable tant aquí com a l’Àfrica. Les megalòpolis africanes continuen creixent sense parar. Podem exposar Nairobi, Lagos o Johannesburg

Tal com va passar aquí amb les migracions de post-guerra, podem reconèixer aquest processos d’aglomeració a l’Àfrica. Es donen una sèrie de barris perifèrics on hi regna la insalubritat

Corresponsals de la SDRCA il·lustren els barris marginals de Nairobi mitjançant fotos d’aquests barris on carrers són rambles, cases fetes amb quatre llaunes, manca d’intimitat, per exposar-ne unes quantes característiques

Maputo també és una ciutat d’aquestes característiques on la gent viu al costat d’abocadors que exploten en benefici del reciclatge

Aquestes grans ciutats africanes acullen tota l’escala de posicions socials

La ciutat de Nova York pot ser contemplada com a paradigma de gran ciutat. De la mateixa manera que la ciutat de Barcelona és la capital de Catalunya, Nova York és la capital de l’estat homònim

Les diferents característiques entre capitals i les diferents gestions del que en són els territoris són molt semblants

Esmentar els clàssics barris del Bronx o Harlem apropa les megalòpolis africanes. Quan els governs podran frenar aquests creixements propis del desordre més integral ?