Gèneres

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 6 de febrer de 2018

He observat que totes les noies africanes que he conegut a Barcelona se saben moure molt bé a l’hora de la feina. Totes les que he conegut són molt responsables, independentment del país d’origen

La Humanitat està formada per homes, dones, i menors. Tots poden ser objecte de delicte, però els menors són els que poden sortir més perjudicats per tota persona malèvola

És cert que homes i dones són les dues versions del gènere humà. També és cert que les dones són les persones humanes que més fàcilment poden patir agressions normalment per homes

És ben clar que homes i dones són les dues expressions de la naturalesa humana. Les dones han estat de sempre objecte de violència tant física com psíquica, però no totes les dones són unes santes com no tots els homes són dimonis

Conec una noia que va ser contractada per defensar una posició de direcció. No va poder aguantar més estar entre tants homes. Va adoptar des del començament una postura molt masculina que no la va fer endur enlloc sinó que va esdevenir una pena. Va haver de plegar

La meva idea és que les dones no s’han de comportar com un home sinó que han d’actuar des de la seva feminitat. Per molt que homes i dones són les expressions de la naturalesa humana, dones i homes són essèncialment diferents

Les noies africanes esmentades segueixen una línia de com són i independentment de la seva africanitat. Són respectades per homes i dones per un igual

El secret de tot això és saber educar bé les filles, millor inclús que els fills. Una dona mai pot ser vista com un home perquè hi ha una sèrie de característiques que diferencien aquestes dues persones humanes

La característica africana d’homes i dones pot xocar inicialment al lloc de treball. Després d’una petita sorpresa tot indica que poden arribar a formar part del grup perquè només és una qüestió cultural

Normalment s’exigeix més a una dona que a un home, però si hi afegim la qüestió racial, el resultat por ser negatiu. La conclusió és que cal tractar individualment cadascú independentment de gènere o de raça