Fluxos

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 27 de setembre de 2018

De fet, si apostem pels mitjans de comunicació, la migració sud-nord és un veritable caos amb importants interessos de totes bandes

Qui governa aquest caos ? Quins equilibris fan els qui el governen ? Com es compaginen el Fortex amb les ONG treballant mar endins ?

La Unió Europea ha començat a fer una sèrie de passos conjunts. Hi havia una política clara ?

En tot aquest procés hi ha molts interessos en joc. On són les promeses europees d’invertir en països africans ? Quan ho va dir l’Angela Merkel ? No recordo, potser fa un any ?

El que necessita l’Àfrica són empreses perquè tenen a l’abast un munt de clients i de mà d’obra. Això no ho dic jo sinó la vox populi. Per què no es decideixen i ho fan ? La capacitat de la Unió Europea és enorme. Per què amagar-se ?

Que no pateixin perquè el mercat interior africà no ha de fer témer els altres mercats internacionals. No és pas que no hi hagi empreses nacionals i internacionals, però el problema s’ha de resoldre

Es pot caure en tòpics, però la solució passa negociant amb uns governs africans de dubtosa lleialtat amb els seus pobles. Estic convençut que tant el Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial tenen el retrat robot de cadascun dels països africans

Per solucionar aquest tema també hi fan falta les ONG nacionals africanes i en menor mesura les internacionals. Potser en un futur indeterminat hi haurà ONGs de prou nivell que puguin intervenir en reunions d’alta alçada

Fa molts anys que un expert en deute deia que tot estava preparat per condonar-lo, però ni així aconsegueixen tenir un deute que bloca molts països. Aquest deute én en nombres absoluts fa riure si el comparem amb el de països occidentals, però els països occidentals estan governats per la seva economia

De totes maneres l’activitat mercantil de països africans és important. Les relacions comercials tant d’exportacions com d’importacions són al nostre país d’un 15-20%, però molt sovint amb superàvit a les caixes africanes