Faraons

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 12 de gener de 2018

L’antic Egipte va ser la primera gran civilització que hi va haver a l’Àfrica nord-oriental. Es considera que va durar uns 3.000 anys des de la seva fundació formal cap el 3150 aC

La seva constitució no va ser feina d’uns quants dies sinó que els seus antecedents van ser molt importants. La clau va ser probablement una conseqüència de les necessitats de seguretat que vivien aquells territoris

Els pobles s’anaven agrupant fins donar pas a un faraó que unia tots els territoris des d’una òptica de seguretat. La vigència d’aquesta constitució va ser front del desenvolupamet d’estructures socioeconòmiques

Un fet característic va ser les inundacions del Nil que assaonaven els camps de conreu. Els habitants d’Egipte es van començar a adonar que les inundacions havien perdut el ritme normal. Arribaven a deshora

Es van adonar que el problema venia del seu calendari que van haver de corregir. És tan important l’antic Egipte que encara ara se segueix estudiant com ho fa, per exemple, el Museu Egipci de Barcelona

La influència sobre la nostra civilització continua essent un pilar bàsic per entendre el nostre present i la nostra història. És així com els actuals coptes d’Egipte es consideren descendents directes de l’Egipte faraònic, una minoria d’un 10% en l’actual Egipte. Abans de la invasió àrab, Egipte va ser plenament cristiana on es vivia a cor que vols aquesta fe

La civilització grega va estar en contacte amb la civilització egípcia, la qual cosa li va donar importants coneixements. L’obra civil egípcia aportà a la Humanitat grans coneixements tal com l’arquitectura així com en les altres arts. De fet hi ha fins els nostres dies una cadena de transmissió passant d’Egipte, Grècia, Roma fins ara

Els nous descobriments que encara s’estan fent també permeteran esbrinar el per què del seu naixement i posterior declivi així com la seva llarga existència. Tot això fa pensar que la nostra actual civilització també experimentarà un final i les conseqüències que tindrà. Una mostra és l’actual persistència copta