Fantasia en realitats…!

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 28 d’octubre de 2017

La mar Roja és possiblement la més estreta del món donada la seva llargada. Potser també la que posa més pegues per la circulació de vaixells degut a la presència d’esculls submarins

La mar Roja fa de frontera entre dos móns desiguals. Pujant a l’esquerra hi ha Euràfrica i a mà dreta, Àsia

La navegació per aquesta mar és difícil per la presència d’esculls que guarda. La marina mercant ha anat solucionant aquest problema amb l’ajut de l’electrònica

Només hi ha en el món dues obres d’enginyeria equiparables: el canal de Suez i el canal de Panamà, que posa en contacte Atlàntic i Pacífic

Fa relativament poc que Egipte va fer una ampliació del canal a fi de permetre la circulació de vaixells en dos sentits. S’està fent el mateix a Panamà

Els enginyers d’aquestes obres han de ser de primera categoria perquè han de remoure cel i terra per donar pas a vaixells que d’altra manera no haurien tingut prou recursos per escometre les obres

És difícil fer arribar al gran públic la idea de la magnitud de les obres. En el cas del canal de Suez esbudella la separació entre les mars Roja i Mediterrània. En el cas del canal de Panamà s’atravessa un continent

Si el canal de Panamà va afavorir la logística del transport, el canal de Suez va evitar fer la circumval·lació de tot Àfrica passant prop del cap de Bona Esperança. També es poden imaginar les milles que s’estalvien passant pel canal de Suez

Abans del canal de Panamà, lògicament havien de descarregar vaixells a una banda del continent, transportant el gènere a l’altre oceà i carregar. I encara bo que només tot fos això. La circumvalació pel con sud americà era feina de molts diners

Els bussos troben de tot en les entranyes de la mar Roja, una part de la història de la humanitat després de construir el canal de Suez

Aquest tipus d’obres és molt segur que provoquessin molts maldecaps als governants de l’època perquè els pressupostos eren molt elevats per la qual cosa hagueren de buscar finançament en les més altes instàncies.

Era qüestió de transformar la fantasia en realitats…!