Expressions

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 18 de desembre de 2017

Malgrat que pugui causar perplexitat entre persones d’origen africà que viuen entre nosaltres, és necessari que Barcelona aprengui a expressar-se en alguna de les nombroses llengües tan dignes com les nostres

No hi ha professors sense alumnes. La SDRCA és una entitat que s’ha pres el tema seriosament. Aquesta iniciativa ha estat atacada per diverses persones que no demostren massa inquietuds culturals

Fins i tot la PIMEC es va riure de la SDRCA amb arguments no massa sòlids. Primer menysteniment: podrem vendre més a l’Àfrica ? El remat: els associats a la PIMEC no tenen massa anhel de vendre a l’Àfrica perquè són majoritàriament petits o molt petits. Queda a l’aire la mitjana empresa (que té camp per córrer)

Tot i que la PIMEC es vanta d’assessorar el 90% de les empreses catalanes, jo no m’arriscaria a dir a dir que la PIMEC resolgui gran cosa, per la nostra experiència de ser-hi un parell d’èpoques associats

Tot aquest plantejament de la PIMEC és farisaic quan es considera que assessora les empreses micros i petites perquè resulta que té un grup de treball dedicat a l’Àfrica, el nostre punt fort des de 2006

Entre l’ensenyament de llengües africanes destaca l’àrab, que no és poca cosa

Normalment els comercials no amaguen coses útils sota el matalàs perquè normalment criben informació. El coneixement de les llengües africanes és en aquest sentit essencial

A part de consideracions comercials, l’ensenyament de llengües africanes demostren cada dia més cultura a la ciutat. Un coneixement oral d’aquestes llengües pot permetre ajudar a adquirir més gent coneguda a través la xarxa

Fent una paròdia, fa dècades que se’ns bombardeja amb l’aprenentatge de l’anglès, fent-nos creure que és molt difícil. Voldria saber quantes persones de cada nostra es poden defensar amb l’anglès

Els resultats són molt escadussers. El que no sabem és que el castellà és molt llegit arreu del món. Anglès i castellà estan agrupades en el club de les 8 llengües oficials que arreu sumen rus, alemany, francès, mandarí, japonès, i àrab

Justament el que ara ens fa falta és l’àrab, llengua pròpia d’Àfrica…!