Evolució

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 9 de juliol de 2019

Teoria és, segons el Diccionari normatiu valencià, el coneixement especulatiu, principis generals d’una matèria o d’un art, amb independència de les aplicacions, el conjunt organitzat d’idees o de lleis establides per a explicar un determinat conjunt de fets, el cos doctrinal, complet i sistemàtic, sobre una matèria, un art o una ciència, i una suposició especulativa

A nivell científic hi ha teories i lleis. Llei a física és l’enunciat del comportament d’un fenomen natural, obtingut per inducció, després d’haver analitzat un nombre finit d’experiències anàlogues, i expressat per mitjà d’una relació matemàtica

Com es pot veure les lleis físiques poc tenen a veure amb la norma jurídica, de caràcter general i obligatori, promulgada pel Parlament d’un Estat o pels respectius parlaments autonòmics, als quals l’ordenament jurídic atribuïx el poder legislatiu.

Les lleis físiques estan determinades per la natura, però les de Dret estan promulgades pels homes. Les primeres s’acompliran sempre, però les segones depenen de la societat

Quan es fa esment a les lleis de Newton, poc tenen a veure amb les lleis del Comerç.

La teoria de la relativitat es va demostrant de mica en mica (forats negres, ones gravitacionals, però la teoria de l’evolució de Charles Darwin es mou en un nivell intuïtiu.

Ningú ha demostrat encara la teoria de l’evolució de Charles Darwin (Anglaterra, 1809-1882) tot i que n’hi indicis. N’hi ha molts exemples com ara el retrocés dels queixals del seny. Un odontòleg no donarà cap importància a aquests queixals perquè no els fem servir

Eren útils quan l’home menjava carn crua, però aquest hàbit s’ha anat perdent al llarg del temps. Els metges en poden saber més sobre l’evolució dels diferents sistemes del cos humà

La taxonomia podria ser part de la solució. La taxonomia és segons el Diccionari normatiu valencià la ciència que tracta dels principis, mètodes i fins de la classificació o la part de la biologia que classifica els éssers vius en grups o tàxons de diferent categoria

Nosaltres som el resultat de la primera civilització de la Humanitat (6500 a.C), Sumèria. Des d’aleshores hem anat incorporant tecnologia, però, evolució ? Estic convençut que hi més d’una persona que dedica el seu temps a incorporar càlculs matemàtics per tal d’esbrinar quin ha estat el nostre passat