Ètica

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 6 de juliol de 2018

El Diccionari normatiu valencià defineix l’ètica com la part de la filosofia que tracta del conjunt de principis i de normes morals que regeixen el comportament humà. La moral es defineix alhora com el conjunt de principis que pretenen determinar d’una manera normativa el valor de les regles de conducta humana i els deures i les obligacions que se’n deriven

La facultat de la voluntat de decidir lliurament és un propietat que s’ha d’anar formant des de la infància segons les indicacions de la pedagogia

La necessitat d’una implacable educació sexual i reproductiva és essencial per al desenvolupament d’una personeta fins que ha superat la majoria d’edat. Aquests coneixements són tan importants i necessaris com l’aprenentatge del càlcul i de la gramàtica

Estem vivint dia a dia a través dels mitjans d’informació molts fets causats per una mala sexualitat com ara abusos sexuals, violacions, i violència de gènere tant dins i fora de la llar, entre d’altres

Per fixar bé tots els conceptes de l’educació sexual i reproductiva, s’haurien d’adquirir durant tot l’ensenyament obligatori, però sense riure. El sistema no és fàcil de dissenyar perquè podria esdevenir en una maria

Aquesta educació hauria de ser exigent per la qual cosa s’haurien de combinar diferents disciplines científiques com la medicina sense oblidar la psicologia posem per cas. Se’n podria fer un bon poti-poti, una assignatura atractiva

La idea és que noies i nois surtin del sistema d’ensenyament ben endurits per poder prendre segons quines decisions perquè poden ser decisives en la vida d’una persona

Potser es podrien evitar sorpreses com ara embarassos no desitjats en una societat poc impregnada d’humanisme i d’humanitat

Com més pobre és un país, aquestes circumstàncies empitjoren perquè s’arriben a fer amb freqüència casaments indesitjats de nenes que tot just han superat la pubertat

No hi ha dubte que l’humanisme enriquidor pot arribar a salvar situacions molt crítiques. Una opció és aconseguir projectar l’ètica a nivell social per poder dir del pa pa, i del vi vi

El que és més greu és que per qüestions socials poguem arribar a embrutar-nos quan mai no fa falta. Normalment ens criden l’atenció coses que ens cauen simpàtiques, però que èticament són insolubles

Sí, hi ha gent que viu sense saber què és l’ètica. L’única ètica és la que proporciona felicitat integral. Ser feliç no vol dir posar el cap sota l’ala, oi ?