Ètica

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 24 de novembre de 2018

El Diccionari normatiu valencià (DNV) defineix ètica com el conjunt de principis i de normes morals que regixen el comportament humà.

Cada Col·legi professional asumeix un codi deontològic. El DNV defineix deontológica com ciència o tractat dels deures i dels principis ètics, especialment d’aquells que regixen l’exercici d’una professió.

El meu codi deontològic professional m’exigeix obrar amb honor, dignitat, solidaritat, i bon exercici professional

Com que desconec l’existència d’un Col·legi de cooperants, faig meu com a cooperant el meu codi professional. Proposo a tots els cooperants d’assolir un codi deontològic comú

El DNV defineix els 4 mandats del meu codi deontològic. Honor és el conjunt de principis ètics que porten a no dur a terme mai una acció que faça perdre la pròpia estima o la consideració que els altres ens tenen (bona reputació, prestigi)

Dignitat és la qualitat de ser mereixedor de respecte per les seues bones qualitats o el seu bon comportament (respectabilitat, correcció)

Solidaritat és la relació de fraternitat, de sosteniment recíproc, que lliga els diversos membres d’una col·lectivitat en el sentiment de pertinença a un mateix grup i en la consciència d’uns interessos comuns

Exercici professional és l’acció de complir els deures d’una professió o d’un càrrec (pràctica d’una ocupació, ús d’un mitjà d’acció) on professió és l’activitat permanent que servix com un mitjà de vida

Seria bo que la majoria de cooperants a casa nostra o a l’estranger fes un esforç per trencar les barreres a fi de dur a terme les nostres activitats solidàries. Si no estic mal informat ESADE (Universitat Ramon Llull), és l’únic lloc on es poden trobar persones amb vocació solidària per raó d’estudis específics

Cal remarcar que la SDRCA ha tingut problemes amb algunes majors (terme manllevat  de l’anglès) per raons desconegudes. La SDRCA és OngD (Madrid, 2015)