Estudi

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 13 de febrer de 2019

El Diccionari normatiu valencià defineix estudi com una sèrie d’exercicis intel·lectuals o pràctics encaminats a adquirir coneixements o a obtindre una titulació, fets en el marc d’una institució d’ensenyança

Cal fomentar l’estudi entre tots els ciutadans tant els d’origen com els d’adopció. Es disposa arreu del país de mitjans que per presència o a distància donen oportunitats a tot el recorregut d’edats

Es pot estudiar jardineria per les nostes plantes o… cuina per a les nostres manduques. Hi ha lloc per a tothom segons a cadascú convingui. ´s de gran interès estudia llengües, no dic aprendre’n

Conèixer les estructures de les neurones és molt important per a desenvolupament humà. Es poden estudiar multiciplitat de disciplines com ara la costura com un munt d’altres addicionals

És molt important que les persones estudiïn una horeta al dia. Al principi fa mandra, però després esdevé una necessitat. Hem de determinar quines són les nostres millors aptituds per determinar la branca

Tots i cadascuns dels estudis que trieu us els heu de prendre seriosament, però sense entrar en el neguit

Hi ha gent que vol matalots a la seva empresa perquè així és més fàcil doblegar-los. Una bona formació té garantia d’èxit